Opterećenja bi trebala ... ?

uključiti oba slučaja opterećenja vjetrom kod nagiba dvostranih krovova od 15 stupnjeva (u programu uzet samo cpe - predznaka)

29 glasa/ova
glasujte
Prijavite se
Provjeri!
(razmišljanje ...)
Reset
ili se prijavi sa
  • facebook
  • google
Prijavljeni ste kao (Odjavite se)
Imate još glas! (?) (Razmišljam…)
Jure je podjelio ovu ideju  ·   ·  Admin →

2 komentara

Prijavite se
Provjeri!
(razmišljanje ...)
Reset
ili se prijavi sa
  • facebook
  • google
Prijavljeni ste kao (Odjavite se)
Šaljem...
  • anoniman je komentirao  · 

    Kod krovova od 5-45 stupnjeva uzimate samo jedan cpe i to negativni dok onaj drugi pozitivni ne uzimate (ili ja to ne vidim). Zašto?

Povratne informacije i baze znanja