Opterećenja bi trebala ... ?

uključiti oba slučaja opterećenja vjetrom kod nagiba dvostranih krovova od 15 stupnjeva (u programu uzet samo cpe - predznaka)

29 glasa/ova
glasujte
Prijavite se
Provjeri!
(razmišljanje ...)
Reset
ili se prijavi sa
  • facebook
  • google
Prijavljeni ste kao (Odjavite se)
Imate još glas! (?) (Razmišljam…)
Jure je podjelio ovu ideju  ·   ·  Označi ideju neprikladnom…  ·  Admin →

2 komentara

Prijavite se
Provjeri!
(razmišljanje ...)
Reset
ili se prijavi sa
  • facebook
  • google
Prijavljeni ste kao (Odjavite se)
Šaljem...

Povratne informacije i baze znanja