Opterećenja bi trebala ... ?

Kod opterećenja vjetrom po novoj normi i dalje se koristi brzina vjetra po staroj karti iako su u analizi postavke namještene za novu kartu

5 glasa/ova
Glasaj
Prijavite se
Provjeri!
(razmišljanje ...)
Resetiraj
ili se prijavi sa
  • facebook
  • google
Slažem se sa terms of service
Prijavljeni ste kao (Odjavite se)
Imate još glas! (?) (razmišljam…)
Anoniman je podjelio ovu ideju  ·   ·  Admin →

1 komentar

Prijavite se
Provjeri!
(razmišljanje ...)
Resetiraj
ili se prijavi sa
  • facebook
  • google
Slažem se sa terms of service
Prijavljeni ste kao (Odjavite se)
Šaljem...

Povratne informacije i baze znanja